Seznam članov prostovoljnega gasilskega društva Sv. Lovrenc

 

Sortirano po datumu vstopa:

Datum vstopa Priimek Ime Ulica Poštna št. Pošta
28.2.1946 MARINC ERNEST Sv. Lovrenc 2 3312 PREBOLD
28.2.1946 SAVINEK RUDI Sv. Lovrenc 89 3312 PREBOLD
28.2.1948 NOVAK IGNAC Sv. Lovrenc 47 3312 PREBOLD
28.2.1957 GOLIČ VINKO Sv. Lovrenc 39 3312 PREBOLD
28.2.1957 OCVIRK IVAN Sv. Lovrenc 21 3312 PREBOLD
28.2.1958 ROJNIK ANTON Sv. Lovrenc 1 3312 PREBOLD
28.2.1958 GRENKO FRANC Sv. Lovrenc 34 3312 PREBOLD
28.2.1961 ŽLIČAR IVAN Sv. Lovrenc 28 3312 PREBOLD
28.2.1962 HERODEŽ JOŽE Sv. Lovrenc 29 3312 PREBOLD
28.2.1963 PILKO IVAN Sv. Lovrenc 20 3312 PREBOLD
28.2.1963 KUPEC SILVO Sv. Lovrenc 8 3312 PREBOLD
28.2.1963 ŠRIBAR FRANC Sv. Lovrenc 108 3312 PREBOLD
1.2.1964 ŽOHAR JANEZ Sv. Lovrenc 50 3312 PREBOLD
28.2.1964 TRŽAN STANKO Sv. Lovrenc 43 3312 PREBOLD
22.1.1965 VEDENIK EMIL Sv. Lovrenc 55 3312 PREBOLD
28.2.1965 HERODEŽ MILKO Sv. Lovrenc 115 3312 PREBOLD
28.2.1965 VEDENIK JOŽE Sv. Lovrenc 53 3312 PREBOLD
28.2.1967 KAJBA FRIDO Sv. Lovrenc 26 3312 PREBOLD
28.2.1967 MIKLAVC LUČKO Sv. Lovrenc 87 3312 PREBOLD
28.2.1968 KUPEC MARJAN Sv. Lovrenc 14 3312 PREBOLD
28.2.1968 PRIVOŠNIK STANE Sv. Lovrenc 30 3312 PREBOLD
28.2.1968 KUPEC BORIS Sv. Lovrenc 82 3312 PREBOLD
28.2.1968 KOČEVAR BOGDAN Sv. Lovrenc 41 3312 PREBOLD
28.2.1968 KUMER ANDREJ Sv. Lovrenc 15 3312 PREBOLD
28.2.1969 NATEK FRANC Sv. Lovrenc 18 3312 PREBOLD
28.2.1970 ŽOHAR ALOJZ Sv. Lovrenc 102 3312 PREBOLD
28.2.1971 PINTER MARTA Sv. Lovrenc 90 3312 PREBOLD
18.3.1973 CESTNIK IVAN Sv. Lovrenc 4 3312 PREBOLD
6.2.1974 ROJNIK JANEZ Sv. Lovrenc 1 3312 PREBOLD
28.2.1974 KUPEC VOJKO Sv. Lovrenc 10 3312 PREBOLD
28.2.1975 NOVAK IGOR Sv. Lovrenc 47 3312 PREBOLD
28.2.1976 KUMER JANI Sv. Lovrenc 15 3312 PREBOLD
28.2.1976 OCVIRK ROMANA Sv. Lovrenc 21 3312 PREBOLD
28.2.1976 NATEK MARKO Sv. Lovrenc 18 3312 PREBOLD
28.2.1976 TRŽAN IVICA Sv. Lovrenc 43 3312 PREBOLD
28.2.1976 HERODEŽ VILMA Sv. Lovrenc 115 3312 PREBOLD
28.2.1976 HERODEŽ ŠTEFKA Sv. Lovrenc 29 3312 PREBOLD
28.2.1976 NATEK IRENA Sv. Lovrenc 18 3312 PREBOLD
28.2.1976 HOLOBAR MANJA Sv. Lovrenc 12 3312 PREBOLD
28.2.1976 KUPEC PAVLI Sv. Lovrenc 14 3312 PREBOLD
28.2.1978 SKOČAJ VLADO Sv. Lovrenc 32 3312 PREBOLD
24.1.1979 CIGLER FRANCI Sv. Lovrenc 98 3312 PREBOLD
17.2.1979 PINTER PETER Sv. Lovrenc 90 3312 PREBOLD
28.2.1979 DRUŠKOVIČ TOMAŽ Sv. Lovrenc 1 3312 PREBOLD
10.2.1980 PILKO NEVENKA Sv. Lovrenc 20 3312 PREBOLD
10.2.1980 ŽLIČAR FANIKA Sv. Lovrenc 28 3312 PREBOLD
10.2.1981 MARINC JANKO Sv. Lovrenc 93 3312 PREBOLD
10.2.1981 ZAVRŠNIK STANE Sv. Lovrenc 52 3312 PREBOLD
10.2.1981 PETEK VINKO Sv. Lovrenc 63 3312 PREBOLD
28.2.1981 GOLIČ DAMJAN Sv. Lovrenc 40 3312 PREBOLD
28.2.1981 KAJBA RENATO Sv. Lovrenc 26 3312 PREBOLD
6.2.1982 ZAVRŠNIK MARIJA Sv. Lovrenc 52 3312 PREBOLD
6.2.1982 KUMER ŠTEFKA Sv. Lovrenc 15 3312 PREBOLD
29.1.1983 DROLC JOŽE Matke 3C 3312 PREBOLD
28.2.1983 VEDENIK ALEKSANDER Sv. Lovrenc 53 3312 PREBOLD
21.1.1984 ŠTRAKL JOŽE Sv. Lovrenc 111 3312 PREBOLD
28.2.1984 KUMER BRANKA Sv. Lovrenc 15 3312 PREBOLD
28.2.1984 JEZERNIK MOJCA Sv. Lovrenc 60 3312 PREBOLD
28.2.1984 ŽLIČAR NATAŠA Sv. Lovrenc 28 3312 PREBOLD
28.2.1984 ŽLIČAR NIVES Sv. Lovrenc 28 3312 PREBOLD
28.2.1984 PINTER NATAŠA Sv. Lovrenc 90 3312 PREBOLD
28.2.1984 VIPOTNIK PETRA Kasaze 72 B 3301 PETROVČE
28.2.1984 CIGLER NADA Sv. Lovrenc 110 3312 PREBOLD
28.2.1984 NATEK METKA Sv. Lovrenc 18 3312 PREBOLD
28.2.1984 ROJNIK MOJCA Sv. Lovrenc 1 3312 PREBOLD
28.2.1984 ŠTRAKL GREGOR Sv. Lovrenc 111 3312 PREBOLD
28.2.1984 KUMER ANDREJA Sv. Lovrenc 15 3312 PREBOLD
28.2.1985 HERODEŽ DAMJAN Sv. Lovrenc 115 3312 PREBOLD
28.2.1985 PILKO DAVID Sv. Lovrenc 20 3312 PREBOLD
28.2.1985 PILKO JANI Sv. Lovrenc 20 3312 PREBOLD
28.2.1985 MALOVŠEK MARJANCA Sv. Lovrenc 50 3312 PREBOLD
28.2.1985 MALOVŠEK BOJAN Sv. Lovrenc 50 3312 PREBOLD
28.2.1985 PRAŽNIKAR MARKO Sv. Lovrenc 112 3312 PREBOLD
28.2.1989 VEDENIK SERGEJ Sv. Lovrenc 53 3312 PREBOLD
28.2.1990 STENOVEC ALEŠ Sv. Lovrenc 72 3312 PREBOLD
28.2.1990 PINTER MATEJ Sv. Lovrenc 90 3312 PREBOLD
28.2.1990 HERODEŽ SIMONA Sv. Lovrenc 72 3312 PREBOLD
19.2.1992 UPLAZNIK ANDREJ Sv. Lovrenc 104 3312 PREBOLD
28.2.1993 KUDER ANDREJ Sv. Lovrenc 106 3312 PREBOLD
22.1.1994 KOČEVAR LUKA Sv. Lovrenc 41 3312 PREBOLD
22.1.1994 KOČEVAR MIHA Sv. Lovrenc 41 3312 PREBOLD
28.2.1994 VEDENIK DANILO Sv. Lovrenc 55 3312 PREBOLD
28.2.1994 GRENKO KATARINA Sv. Lovrenc 34 3312 PREBOLD
28.2.1994 RAKUN MONIKA Sv. Lovrenc 54 3312 PREBOLD
28.2.1994 KUPEC GREGI Sv. Lovrenc 83 3312 PREBOLD
28.2.1994 ŠILC ROK Sv. Lovrenc 58 3312 PREBOLD
28.2.1994 ŠRIBAR SAŠA Sv. Lovrenc 108 3312 PREBOLD
28.2.1994 GOLAVŠEK MAJA Sv. Lovrenc 72 3312 PREBOLD
28.2.1995 LESAR MARKO Sv. Lovrenc 17 3312 PREBOLD
28.2.1996 KUPEC TINA Sv. Lovrenc 82 3312 PREBOLD
28.2.1996 KUPEC JANA Sv. Lovrenc 82 3312 PREBOLD
27.2.1998 ZAVRŠNIK TEJA Sv. Lovrenc 52 3312 PREBOLD
28.2.1998 ROJNIK GRETA Sv. Lovrenc 1 3312 PREBOLD
9.2.1999 PRAŽNIKAR MARIJA Sv. Lovrenc 112 3312 PREBOLD
9.2.1999 ZAVRŠNIK TOMAŽ Sv. Lovrenc 52 3312 PREBOLD
9.2.1999 KOČEVAR MARJETICA Sv. Lovrenc 41 3312 PREBOLD
9.2.1999 FLORJANČIČ KARLO Sv. Lovrenc 87 3312 PREBOLD
9.2.1999 FLORJANČIČ MONIKA Sv. Lovrenc 87 3312 PREBOLD
9.2.1999 IGRIŠNIK PETER Sv. Lovrenc 45 3312 PREBOLD
9.2.1999 IGRIŠNIK LUKA Sv. Lovrenc 45 3312 PREBOLD
9.2.1999 LESAR SLAVKO Sv. Lovrenc 17 3312 PREBOLD
9.2.1999 KUPEC MILOJKA Sv. Lovrenc 82 3312 PREBOLD
5.2.2000 SKOK STANISLAV Sv. Lovrenc 74 3312 PREBOLD
5.2.2000 IGRIŠNIK LUDVIK Sv. Lovrenc 45 3312 PREBOLD
16.2.2002 LAH ANDREJKA Griže 118A 3302 GRIŽE
16.2.2002 HANŽIČ INES Ojstriška vas 32 3304 TABOR
16.2.2002 VOLMUT MARJETA Šešče 15 3312 PREBOLD
21.2.2003 BUKOVEC SIMON Sv. Lovrenc 104 3312 PREBOLD
21.2.2003 GOLIČ MARIJA Sv. Lovrenc 19 3312 PREBOLD
21.2.2003 JEZERNIK IVAN Sv. Lovrenc 60 3312 PREBOLD
28.2.2004 DRAŠKOVIČ LILJANA Bevkova 7 3310 ŽALEC
28.2.2004 GREŠAK JOŽE Sv. Lovrenc 34A 3312 PREBOLD
28.2.2004 AGNIČ GREGOR Šešče 20 3312 PREBOLD
28.2.2004 AGNIČ SAŠO Šešče 20 3312 PREBOLD
28.2.2004 CIGLER PATRIK Sv. Lovrenc 99 3312 PREBOLD
28.2.2004 ČRETNIK MARKO Sv. Lovrenc 6 3312 PREBOLD
28.2.2004 HOLOBAR JAKA Sv. Lovrenc 13 3312 PREBOLD
28.2.2004 HOLOBAR MIHA Sv. Lovrenc 13 3312 PREBOLD
28.2.2004 KOTNIK LAURA Dolenja vas 2 3312 PREBOLD
28.2.2004 PRIVOŠNIK TOMAŽ Sv. Lovrenc 30 3312 PREBOLD
28.2.2004 ROJNIK LUCIJA Sv. Lovrenc 1 3312 PREBOLD
28.2.2004 STANKO LEON Sv. Lovrenc 118 3312 PREBOLD
28.2.2004 ŽOHAR GAŠPER Sv. Lovrenc 102 3312 PREBOLD
28.2.2004 ŽOHAR URBAN Sv. Lovrenc 102 3312 PREBOLD
28.2.2004 ŽOHAR MIHA Sv. Lovrenc 97 3312 PREBOLD
28.2.2004 HOLOBAR TAMARA Sv. Lovrenc 13 3312 PREBOLD
5.2.2005 ROJNIK AVRELIJA Sv. Lovrenc 1A 3312 PREBOLD
25.2.2006 NOVAK RAFKO Sv. Lovrenc 120 3312 PREBOLD
25.2.2006 PADER LEON Čopova ulica 2 3310 ŽALEC

 

Prostovoljni gasilci smo skoraj čisto navadni ljudje,  ki smo pripravljeni v nesreči priskočiti drugim na pomoč. 

 

Prostovoljni gasilec ne pomeni biti samo član prostovoljnega gasilskega društva, ampak je prostovoljni gasilec oseba, ki:

 

  • je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca

 

  • je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne naloge gasilstva

 

  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje

 

  • je stara od 18 do 63 let - moški oziroma 18 do 50 let - ženske

 

 

Usposabljanje prostovoljnih gasilcev se začne že v zgodnji mladosti, ko se otroci že s sedmimi leti spoznajo z delom gasilcev in prvimi tekmovanji. Naslednja stopnja so mladinci, v starosti od 12 do 16 let, ki že opravljajo težje naloge, primerne njihovi starosti in sposobnostim. S 16-im letom so mladinci že pripravljeni za resnejše delo in postanejo pripravniki. V času pripravništva že lahko sodelujejo v gasilskih intervencijah pri delih, ki ustrezajo programu pripravništva in niso smrtno in zdravju nevarna. Dela opravljajo pod nadzorom in po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov. Program pripravništva oziroma osnovni tečaj za gasilca se izvaja v obdobju dveh let, zajema pa znanja z naslednjih področij: organizacija gasilstva, varstvo pri delu, zaščita telesa in dihal, redovne vaje, vozila in oprema, kemija v gasilstvu, gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, tehnično reševanje in gasilska taktika. Po dopolnjenem 18-em letu in končanem osnovnem tečaju se gasilec pripravnik lahko udeleži nadaljevalnega tečaja za gasilca, na katerem se podrobneje seznani s področji iz osnovnega tečaja, dodana pa so še področja prva pomoč, požarna preventiva in elektrika. Z opravljenim tečajem pripravnik postane prostovoljni gasilec. Programu usposabljanja se lahko pridružiš v katerikoli stopnji, se pravi v katerikoli starosti in tudi če si starejši od 18. let.

 

Kako lahko postanem prostovoljni gasilec?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    SLOhosting.com priporoča :