Text Box: UPRAVNI ODBOR
Predsednik:
Boris Kupec
Podpredsednik:
Gregor Štrakl
Poveljnik:
Marko Natek
Podpoveljnik:
Igor Novak
Podpoveljnik:
Jani Pilko
Blagajnik:
Metka Natek
Kom.za članice:
Andreja Kumer
Mladinska kom.:
Katarina Grenko
Ref. za veterane:
Franc Grenko
Gospodar:
Jože Štrakl
Član UO:
Ivan Žličar
Text Box: OBČNI ZBOR

Text Box: NADZORNI ODBOR
Stane Završnik
Franc Grenko
Mojca Jezernik
Text Box: ČASTNO RAZSODIŠČE
Alojz Žohar
Ivan Žličar
Franci Šribar
Monika Rakun
Jože Herodež

 

 

Članstvo po kategorijah:
   
Članov: 63
Članic: 43
Veteranov: 13
Pionirji: 6
Pionirke: 4
Mladinci: 10
Mladinke: 7
   

Skupaj je trenutno v matični knjigi PGD Sv. Lovrenc vpisanih 146 oseb.

 
Poimenski seznam članov najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 
    SLOhosting.com priporoča :