Gasilsko društvo Sv. Lovrenc od ustanovitve 1918 do leta 1941

Leta 1918 je skupina vaščanov po zgledu takrat že ustanovljenih gasilskih društev tudi v Sv. Lovrencu ustanovila prvo Prostovoljno gasilsko četo, ki je spadala pod okrajno gasilsko župo Žalec, s sedežem v Žalcu. Vsi pa so bili vključeni v Jugoslovansko gasilsko zvezo, ustanovljeno leta 1918 s sedežem v Ljubljani.

 

Med ustanovitelji Prostovoljne gasilske čete Sv. Lovrenc so bili:

 • Franc Golič,
 • Franc Herodež,
 • Fran Kač,
 • Anton Kupec,
 • Matevž Kupec,
 • Franc Randl,
 • Ivan Šrajner in
 • Avgust Vedenik.

 

Večina članov je delovala v duhu gesla: "Bogu na čast in Bližnjemu na pomoč!"

Najprej je bil cilj prostovoljne gasilske čete nakup orodja in opreme. Prvo gasilsko orodje in opremo so gasilci shranjevali v vaški uti, ki je stala ob potoku Reka, sredi vasi. Na mestu, kjer danes stoji gasilski dom, so po nekaj letih postavili leseno uto, kamor so shranili tudi prvo ročno brizgalno. Žal slika prve ročne brizgalne ni ohranjena, v zborniku občinske gasilske zveze Žalec pa je zapisano, da so leta 1924 staro brizgalno prodali. Istega leta so v Šiški v Ljubljani kupili novo ročno brizgalno. Tako je bilo društvo sodobneje opremljeno, člani društva pa so dobili tudi nove delovne obleke.

 

Leta 1934 je gasilsko društvo sprejelo medse tudi nove člane. Sklenili so, da bodo postavili nov, zidan gasilski dom. V gradbeni odbor so bili postavljeni: Franc Golič, Jože Herodež, Jože in Vincenc Kupec, Alojz Vrečar, Karel Šribar in Jože Žgank. V letu 1936 so gasilski dom sredi vasi, ob mostu čez potok Reka, na križišču odcepa cest za Šešče in Matke, tudi dokončali. Dom so pomagali graditi vsi vaščani in s svojim prostovoljnim delom prispevali k novi pridobitvi v vasi.

 

Prav tako je bilo od leta 1934 do začetka druge svetovne vojne gasilsko društvo Sv. Lovrenc v polnem razcvetu svoje dejavnosti. Staro ročno brizgalno so prodali in si med prvimi v širši okolici kupili novo, takrat motorno brizgalno. Opremili so jo z novimi sesalnimi in tlačnimi cevmi. Gasilsko društvo še danes hrani to brizgalno v prostorih gasilskega društva. Člani so dobili tudi nove uniforme.

 

V obdobju med drugo svetovno vojno je zamrlo organizirano delo v gasilskem društvu Sv. Lovrenc. Vse imetje je okupator prevzel v svoje roke in kakor drugod po Sloveniji so tudi v Sv. Lovrencu vso organizacijo podredili nemški policiji in njihovim simpatizerjem. Med drugo svetovno vojno seje veliko članov gasilskega društva priključilo k partizanski vojski, nekatere pa so odpeljali v koncentracijska taborišča ali pa jih ustrelili kot talce v celjskem Starem piskru. Na južni steni sedanjega gasilskega doma je vzidana spominska plošča, v katero so vklesana vsa imena padlih ali pa ustreljenih vaščanov, tudi gasilcev, med drugo svetovno vojno.

 

Gasilsko društvo od leta 1945 do 1997

Po letu 1945 je delo v društvu ponovno oživelo. Na novo so začeli ustanavljati desetine in večji del z lastnim denarjem obnavljati zaloge orodja in opreme. V svoje vrste so pritegnili tudi ženske in jih usposabljali za ravnanje z gasilskim orodjem in opremo.

 

Leta 1948 so gasilci Sv. Lovrenca kupili rabljen avtomobil in prikolico za motorno brizgalno. Avtomobil je gasilcem služil vse do leta 1953, ko so ga prodali.

 

Mejnik v zgodovini gasilskega društva je tudi leto 1966. Takrat so prvič razvili gasilski prapor in pričeli z obnovo gasilskega društva. Ob tej priložnosti so kupili tudi nove uniforme. Da bi delo v društvu in usposobljenost vaščanov ne izumrla, so usposobljeni gasilci pridno prenašali izkušnje na mlajši rod.

 

Ko se je društvo nekoliko finančno opomoglo, so začeli zbirati denar za novo motorno brizgalno, kajti stara ni bila več sposobna dohajati naglega razvoja. Tako je leta 1968 društvo prevzelo novo sodobno opremljeno motorno brizgalno. Tudi to društvo še sedaj hrani v svojih prostorih. Naslednje leto se je pokazala potreba po novem prevoznem sredstvu. Ponovno so pričeli zbirati denar za nov avtomobil in s prostovoljnimi prispevki krajanov ter društvenimi prireditvami so končno uspeli, da so leta 1974 kupili nov avtomobil s pripadajočim orodjem in opremo.

 

Leta 1975 so se odločili dozidati h gasilskemu domu še garažo, kajti avtomobil je bil do tedaj v dvorani doma. Naleteli so na problem lastništva zemljišča, na katerem je dom stal že več kot 40 let. Po vseh začetnih težavah so v letu 1977 zasadili prve lopate za novo garažo. Gradnja je trajala dve leti, toda zgradili niso le garaže, temveč tudi druge prostore ter gasilski dom zunaj in znotraj popolnoma obnovili. Večino del so opravili s prostovoljnim delom članov in vaščanov.

 

V naslednjih letih je bilo društvo aktivno na vseh področjih. Gasilci niso poznali počitka. Znova so pričeli z nabiralnimi akcijami in uspelo jim je, da so leta 1984 prevzeli nov avtomobil.

 

28.5.1995 je PGD Sv. Lovrenc kupilo nov gasilski avtomobil, ki je v uporabi še danes.

 

Funkcionarji prostovoljnega gasilskega društva od leta 1945

 

 

Predsedniki

 • Franc Privoršek
od leta 1945 do 1946
 • Albin Kupec
od 1947 do 1951
 • Martin Vedenik
od 1952 do 1954
 • Franc Toplišek
od 1955 do 1957
 • Anton Herman
od 1958 do 1959
 • Milan Kupec
od 1960 do 1961
 • Stanko Borinc
od 1962 do 1971
 • Franc Golič
od 1972 do 1980
 • Marjan Kupec
od 1981 do 1982
 • Ludvik Miklavc
od 1983 do 1984
 • Andrej Kumer
od 1985 do 1986
 • Ivan Žličar
od 1986 do 1992
 • Boris Kupec
od 1993 dalje

 

 

Poveljniki

 • Albin Kupec
od 1945 do 1946
 • Franc Privšek
od 1947 do 1951
 • Janko Marinc
od 1952 do 1956
 • Stanko Borinc
od 1957 do 1960
 • Anton Herman
od 1961 do 1965
 • Franc Grenko
od 1966 do 1982
 • Vinko Golič
od 1983 do 1985
 • Jani Pilko
od 1986 do 1991
 • Jani Kumer
od 1992 do 1993
 • Marko Natek
od 1993 dalje

 

 

Tajniki

 • Martin Vedenik
od 1945 do 1951
 • Anton Herman
od 1952 do 1956
 • Anton Aleš
od 1957 do 1965
 • Rudi Žohar
od 1966 do 1969
 • Jože Završnik
od 1970 do 1971
 • Marta Pinter
od 1972 do 1973
 • Milko Herodež
od 1974 do 1982
 • Vilma Herodež
od 1983 do 1986
 • Petra Štrakl
od 1992 do 1994
 • Jani Pilko
od 1995 dalje

 

 

Blagajniki

 • Franc Šribar
od 1945 do 1947
 • Simon Bukovec
od 1948 do 1953
 • Albin Kupec
od 1957 do 1973
 • Frido Kajba
od 1974 do 1981
 • Ludvik Miklavc
od 1982 do 1983
 • Franc Natek
od 198 do 1986
 • Slavko Vranker
od 1986 do 1994
 • Manja Herodež
od 1995 do 1998
 • Metka Natek
od 1999 dalje

 

 

 

Po letu 1954 so vas Sveti Lovrenc poimenovali v Gornjo vas, v letu 1991 pa vas ponovno dobi ime Sv. Lovrenc. Zato je ime društva pred drugo svetovno vojno imenovano kot Prostovoljna gasilska četa Sveti Lovrenc, od leta 1954 do 1991 kot Prostovoljno gasilsko društvo Gornja vas in po letu 1991 kot Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Lovrenc.

 

 
    SLOhosting.com priporoča :