Varstvo pred požarom

 
Št.
  Naslov
1.
Zakon o gasilstvu /ZGas/
(Ur.l. RS, št. 71/1993, 1/1995, 28/1995, 73/1997 Odl.US: U-I-341/94, 28/2000, 91/2005)
2.
Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/
(Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006)
3.
  Odlok o oznakah poklicnih gasilcev
(Ur.l. RS, št. 32/1992)
4.
  Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
(Ur.l. RS, št. 29/2002, 13/2003, 56/2005, 107/2006)
5.
  Državni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi
6.
  Uredba o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti
(Ur.l. RS, št. 83/2006)
7.
  Uredba o požarni taksi
(Ur.l. RS, št. 34/2006)
8.
  Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
(Ur.l. RS, št. 4/2006)
9.
  Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov
(Ur.l. RS, št. 138/2004)
10.
  Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
(Ur.l. RS, št. 67/2005)
11.
  Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
(Ur.l. RS, št. 70/1996 (5/1997 - popr.), 31/2004)
12.
  Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
(Ur.l. RS, št. 108/2004)
13.
  Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 64/1995)
14.
  Pravilnik o požarnem redu
(Ur.l. RS, št. 39/1997, 138/2004)
15.
  Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 22/1995, 73/1997)
16.
  Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 22/1995)
17.
  Pravilnik o skladiščenju in hrambi karbida in o manipulaciji s kalcijevim karbidom
(Ur.l. FLRJ, št. 9/1962)
18.
  Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
(Ur.l. RS, št. 31/2000)
19.
  Pravilnik o študiji požarne varnosti
(Ur.l. RS, št. 28/2005, 66/2006 Odl.US: U-I-202/05-11)
20.
  Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
(Ur.l. RS, št. 64/1995)
21.
  Pravilnik o začasni uvrstitvi delovnega mesta direktorja s področja gasilsko reševalne dejavnosti v plačilni razred znotraj razponov plačilnih razredov
(Ur.l. RS, št. 4/2006)
22.
  Seznam pooblačenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 15/2001)
23.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 9/1999)
24.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 38/2006)
25.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 77/2005)
26.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 19/2000)
27.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 38/2002)
28.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 17/2004)
29.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 24/2003)
30.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
(Ur.l. RS, št. 15/2001)
31.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 9/1999)
32.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 38/2006)
33.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 77/2005)
34.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 17/2004)
35.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 24/2003)
36.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 38/2002)
37.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 15/2001)
38.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
(Ur.l. RS, št. 19/2000)
39.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 9/1999)
40.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 17/2004)
41.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 15/2001)
42.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 38/2002)
43.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 38/2006)
44.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 77/2005)
45.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 24/2003)
46.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Ur.l. RS, št. 19/2000)
47.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 19/2000)
48.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 38/2006)
49.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 77/2005)
50.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 17/2004)
51.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 24/2003)
52.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidratantnih omrežij
(Ur.l. RS, št. 9/1999)
53.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 9/1999)
54.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 19/2000)
55.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 17/2004)
56.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 38/2006)
57.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 77/2005)
58.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 24/2003)
59.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 15/2001)
60.
  Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
(Ur.l. RS, št. 38/2002)
61.
  Ugotovitve, priporočila in sklepi za izvajanje varstva pred požarom
(Ur.l. SRS, št. 13/1985)
62.
  Zakon o varstvu pred požarom
(Ur.l. SRS, št. 2/1976, 21/1978, 15/1984, 32/1989, 42/1989, RS, št. 71/1993, 71/1993-ZVPoz)
/Ne velja od: 14.01.1994/
/Se še uporablja/

Vir podatkov: Register predpisov Slovenije

 
    SLOhosting.com priporoča :