Pristopna izjava PGD Sv. Lovrenc

 

Podpisani(a)  , želim postati član(ica)

 

Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Lovrenc, Sv. Lovrenc 28, 3312 Prebold, zato naprošam Upravni Odbor društva,

da me sprejme v Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Lovrenc.

Izjavljam, da bom spoštoval(a) zakone ter Pravila gasilske službe, pravila društva in izpolnjeval(a) naloge, ki mi bodo zaupane.

  

Ime in priimek

 

Naslov

 

Datum in kraj rojstva

 

Poklic

 

Stopnja izobrazbe

 

Vozniško dovoljenje in kategorija

 

Telefon/GSM

 

Drugi podatki

 

EMŠO

 

Davčna številka

 

  

Izpolni samo v primeru, če si bil(a) že član(ica) gasilske organizacije 

Član PGD

 

Datum vstopa v PGD

 

Najvišji čin in leto imenovanja

 

Funkcija

 

Gasilske specialnosti

 

ID (šifra) člana

 

Priloga - matični list iz Vulkana ( da/ne)

 

 

 

V Sv. Lovrencu, dne  

 

Podpis kandidata _______________________________

 

Podpis staršev oziroma skrbnika (za mladoletne osebe) ____________________________

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

SKLEP UPRAVNEGA ODBORA PGD SV. LOVRENC

 

UO PGD SV. LOVRENC je dne _____________ na svoji ___________ seji obravnaval pristopno izjavo in zavzel sklep,

da se podpisani prosilec  oz. prosilka  za članstvo v društvo

 

SPREJME   -   NE SPREJME

(ustrezno obkroži)

 

 

 

Boris KUPEC

Predsednik PGD Sv. Lovrenc

 

 

Ali je lahko res vsakdo prostovoljni gasilec?

 

Delo prostovoljnih gasilcev je včasih nevarno in težko, zato ni za vsakogar. Potrebuješ pogum, predanost in željo po novih spretnostih. Moraš biti sposoben sprejemati nove, raznolike izzive in biti pripravljen na skupinsko delo. Kot prostovoljni gasilec moraš izpolnjevati določene pogoje, kot sta psihofizična in zdravstvena sposobnost, pripravljen pa moraš biti tudi na strokovno usposabljanje, ki ga moraš kot prostovoljni gasilec redno opravljati. Na usposabljanju se boš naučil vse, kar bo od tebe zahtevalo delo prostovoljnega gasilca. Delo ni privlačno, saj bo vroče, mokro, umazano in včasih tudi nevarno. Nagrade za trud pa so velike, če upoštevamo ugled in spoštovanje, ki si ga boš s svojim delom zaslužil. Človek, ki mu boš pomagal v nesreči ne bo nikoli pozabil tvoje pomoči.
 

Kdo lahko postane

prostovoljni gasilec - gasilka?


Vsi, ki vas delo prostovoljnega gasilca zanima in živite na področju PGD Sv. Lovrenc. Včlanitev v naše gasilsko društvo je brezplačna. Prav tako v našem društvu pobiramo minimalno članarino, vendar pa morajo člani sodelovati pri društvenih aktivnostih.

Sprejmi izziv in se pridruži deset tisočem prostovoljnih gasilcev v Sloveniji!

 

Obišči najbližje

prostovoljno gasilsko društvo še danes!

 
    SLOhosting.com priporoča :